Aktiviteter

Aktiviteterna är uppdelade i inne- och uteaktiviteter. Dessa kretsar kring
vardagliga sysslor på bondgården som djurhållning och matlagning.


Utegruppens arbetsuppgifter innefattar bland annat att mata och göra
rent hos djuren, odla, vedhantering och övrigt gårdsarbete.


Innegruppen bär in ved, diskar, städar, bakar och lagar lunch av det som vi själva
odlar eller handlar i affären. Exempel på andra aktiviteter är syltning och saftning.